(KVKK) Aydınlatma Metni | Kayseri Şarj İstasyonu - elektrikli araç şarj istasyonu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

K Charge olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, https://kayserisarjistasyonu.com/ web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve koruduğumuz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili veri sorumlusu K Charge firmasıdır. İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır:

Toplanan Kişisel Veriler

KVKK kapsamında işlediğimiz kişisel veriler şunlardır:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad
 • İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası, adres
 • Web Sitesi Kullanım Bilgileri: IP adresi, çerezler, tarayıcı türü, ziyaret süreleri ve sayfa görüntüleme bilgileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Hizmet Sunma: Hizmetlerimizi sunmak ve taleplerinizi yerine getirmek.
 • İletişim: Sizinle iletişime geçmek ve müşteri desteği sağlamak.
 • Geliştirme: Web sitemizi ve hizmetlerimizi geliştirmek.
 • Pazarlama: İzniniz doğrultusunda size tanıtım ve reklam materyalleri göndermek.
 • Güvenlik: Dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek ve güvenliğinizi sağlamak.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durumlar dışında üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır:

 • Yasal Yükümlülükler: Yasal talepleri karşılamak veya hukuki süreçlere yanıt vermek.
 • Hizmet Sağlayıcılar: Hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla.
 • İş Transferi: Şirketimizin birleşme, devralma veya varlık satışı durumunda.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, doğrudan sizden, web sitemiz üzerinden otomatik olarak veya hizmetlerimizi kullanırken toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi toplarken ve işlerken, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktayız:

 • Açık Rıza: Belirli işlemler için açık rızanızı almaktayız.
 • Sözleşmenin İfası: Sözleşmenin ifası için gerekli olması.
 • Hukuki Yükümlülük: Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Meşru Menfaat: Meşru menfaatlerimizi korumak.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri, aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Bilgi Talep Etme: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Erişim: Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Düzeltme: Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Silme ve Yok Etme: Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • İtiraz: İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Zararın Giderilmesi: Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru Yöntemleri

KVKK kapsamında yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için bizimle aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçebilirsiniz:

Başvurularınız, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Değişiklikler

Bu aydınlatma metninde zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Önemli değişiklikler yapıldığında, web sitemizde güncellenmiş politikayı yayınlayacağız ve size bildirimde bulunacağız.

İletişim

Gizlilik politikamız ve KVKK aydınlatma metni hakkında sorularınız veya endişeleriniz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:

Kişisel verilerinizin korunması konusunda gösterdiğimiz özen ve dikkati, hizmetlerimizden memnun kalmanızı sağlamak için sürdürmeye devam edeceğiz.

(KVKK) Aydınlatma Metni

Phone icon
Ara
İletişim!
WhatsApp icon
WhatsApp