Çevre Politikası | Kayseri Şarj İstasyonu - elektrikli araç şarj istasyonu

K Charge olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve faaliyetlerimizi bu bilinçle yürütüyoruz. Çevre politikamızın temel prensipleri şunlardır:

 1. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kullanımı:
  • Şarj istasyonlarımızda enerji verimliliğini en üst düzeyde tutmak için en son teknolojileri kullanıyoruz.
  • Mümkün olan her durumda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanarak karbon ayak izimizi minimize etmeyi hedefliyoruz.
 2. Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm:
  • Şarj istasyonlarımızın kurulum ve işletme süreçlerinde atık üretimini azaltmak ve geri dönüşümü teşvik etmek için gerekli önlemleri alıyoruz.
  • Kullanıcılarımızı atık yönetimi konusunda bilinçlendiriyor ve destekliyoruz.
 3. Çevresel Bilinç ve Eğitim:
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin çevresel farkındalığını artırmak amacıyla düzenli eğitimler ve bilgilendirme kampanyaları düzenliyoruz.
  • Çevre dostu uygulamaları teşvik ederek toplumda sürdürülebilir ulaşım bilincini yaygınlaştırıyoruz.
 4. Sürekli İyileştirme ve Yasal Uyum:
  • Çevre yönetim sistemimizi sürekli gözden geçirerek ve iyileştirerek, çevresel performansımızı artırıyoruz.
  • Faaliyetlerimizin yasal düzenlemelere ve çevresel standartlara tam uyum içinde olmasını sağlıyoruz.
 5. İşbirliği ve İnovasyon:
  • Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması için sektör liderleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapıyoruz.
  • Şarj istasyonlarımızda sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunarak, çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

K Charge olarak, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor ve çevreye duyarlı ulaşım çözümleri sunarak gezegenimizi korumaya katkıda bulunuyoruz. Çevre politikamızın etkin bir şekilde uygulanması için tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın desteği ve katkısı büyük önem taşımaktadır.

Çevre Politikası

Phone icon
Ara
İletişim!
WhatsApp icon
WhatsApp